Nederlands

Nederlands

De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
kriol.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online. Deze status door de jaren heen gold ook voor Zuidwest-Afrikahet huidige Namibië. Ben je geïnteresseerd in de spelling- en stijlregels van de Nederlandse taal? Om de geschreven Nederlandse Nederlands tot een Nederlands omgangstaal te maken moest, met de school als basis, uitbreiding ontstaan van de taalgebruikfuncties. In zowel Frankrijk als Duitsland wordt het Latina niet erkend als minderheidstaal. Zie buitensex gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Test je kennis van de volgende onderdelen van het Nederlands. Zie Nederlandse taalmonument voor koppel hoofdartikel Nederlands dit onderwerp. The Netherlands welcomes Trump in his own words

Nederlands - wat

De NTU opereert als een soort gemeenschappelijk ministerie van Taal voor de drie gebieden. Het Nederfrankisch zou uiteindelijk de basis worden van wat nu Nederlands is, terwijl het huidige Duits zijn basis vooral in het Opperduits heeft. Dit is een mengvorm van het Nederlands en het Engels waar ook de naam uit voorkomt Dutch en English. De gesproken taal van de hogere standen ging zich pas langzamerhand naar deze nieuwe standaardtaal richten, althans in de noordelijke Nederlanden en het eerst in Holland. Wanneer het Nederlands als op zichzelf staande taal precies is ontstaan, is onbekend.