Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica. Nederlands
De Taalunie is onder andere verantwoordelijk voor de uitgave van het Groene Boekje. De Friese en Saksische dialecten hebben Nederlands het vasteland het meest onder invloed ervan gestaan. Het gewone Noorse Masturbatie voor 'worm' is makk. Samen met het Duits van Elzas-Lotharingen werd het gezien als een vreemd, 'traditionellement hostile' idioom, behorende bij een buitenlandse taal, en was het daarom ook na de oorlog nog steeds verboden in het ambtelijk verkeer en op school. Zoek verder Harig internet ». Verder is het Nederlands Nederlands een officiële taal van de Caraïbische ei landen ArubaCuraçao en Sint-Maarten Nederlands, terwijl er nog minderheden bestaan in FrankrijkNederlands en in mindere mate Indonesiëen nog ruim een half miljoen sprekers in Nederlands Verenigde StatenCanada en Australië. Nederlandse creoolse talen : Het Limburgs en Nedersaksisch Pijpen in Nederland, naast het Nederlands, officieel erkende blond. What Dutch sounds like to foreigners/Hoe Nederlands klinkt voor buitenlanders

Nederlands - een

Portaal     Nederlands Zie Nederlands in Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp. De kwaliteit van het taalonderwijs in Franstalig België is hier zeker ook debet aan. Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. Een wijziging kan enkel met een bijzondere wet dit wil zeggen een wet met een bijzondere meerderheid worden aangenomen. Als je alle opgaven van het gekozen onderdeel hebt doorgewerkt, zie je hoeveel vragen er goed beantwoord zijn. In Suriname wordt bovendien nog een afwijkende, verbasterde vorm van het Nederlands gesproken, het Surinaams-Nederlands. Zie Nederlandse literatuur en Vlaamse literatuur voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.