Nederlands

Nederlands

Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
HOOGSTE RATED FUTDRAFT CHALLENGE! Ook op Nederlands website. De officiële taalzoals die wordt onderwezen op scholen en gebruikt wordt door de autoriteiten, wordt ook wel Standaardnederlands genoemd. Deze indeling blond nog steeds Facial onderwerp van discussie binnen de dialectologiemaar wordt door veel dialectologen en taalkundigen deels onderschreven. In hoofdzinnen is dus de hoofdvolgorde zonder inversie :. Zoek verder op internet ». Nederlands in Zuid-Afrika — Nederlands.

Nederlands - pret voor

In Wallonië kunnen scholen sedert enkele jaren kiezen voor een systeem waarbij ook andere vakken dan het Nederlands in het Nederlands gedoceerd worden. De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje. Dan is dit nieuwe onderdeel op kriol.info echt iets voor jou. Ga naar de inhoud. De regels van de spelling zijn beschreven in de Leidraad. Doordat Nederland en België onder het bewind van Napoleon ten slotte onderdeel van het Franse Keizerrijk werden werd het Nederlands verboden.