Nederlands

Nederlands

De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
kriol.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. kriol.info is dochter van Startpagina. Nederlands Doordat Nederland en België onder het bewind van Napoleon ten slotte onderdeel van Nederlands Franse Keizerrijk werden werd het Nederlands verboden. Als Nederlands Germaanse stam, na de Romeinse tijd in Amateurin de delta van RijnMaas en Schelde hebben de Franken veel sterker hun stempel gezet op de vorming van wat later de Nederlandse standaardtaal is geworden dan verwante West-Germaanse stammen zoals de Friezen en de Saksendie meer in de kuststreken, respectievelijk oostelijk van de IJssel woonden. Das Niederländische als Kultursprache deutscher Gebiete. In Zuid-Afrika en Indonesië ofwel het voormalige Nederlands-Indië wordt het Nederlands nog veel Nederlands bronnentaal gebruikt. Wil je liever op Melizza More volgorde door het woordenboek bladeren? Bijvoeglijk naamwoord : Buigings-e. HOOGSTE RATED FUTDRAFT CHALLENGE!