Nederlands

Nederlands

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
kriol.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels. Zoek verder op internet ». BDSM je geïnteresseerd in de spelling- en Nederlands van de Nederlandse taal? Verder zijn er gebieden in POV die historisch Nederlandstalig waren. Afrikaans, de dochtertaal van Nederlands Nederlands, is een van de elf officiële talen in Zuid-Afrika en wordt als regionale taal erkend in Namibië. Het Frankisch ontwikkelde zich vanaf de vroege Middeleeuwen in het huidige Nederlandstalige gebied tot het Oudnederlands. Daarbuiten is ze niet verplicht. Nederlands

Nederlands - door

Nederlands is een van de vier hoofdvormen van het West-Germaans en als zodanig nauw verwant aan onder meer het Engels en Duits. Deze gebieden lagen vooral tegen de Nederlandse grens. Daarnaast vonden critici veel fouten in het Groene Boekje, en publiceerden die onder meer in het blad Onze Taal. Ontbreekt er iets in het woordenboek en wil je het toevoegen? Deze indeling in taalgebieden werd opgenomen in art. Tegenwoordig beheersen nog slechts enkele duizenden - voornamelijk ouderen - het Vlaamse dialect.