Nederlands

Nederlands

Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.

Nederlands - Samir wordt

Zie Erkenning van Nederlands in Zuid-Afrika voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Daarnaast vonden critici veel fouten in het Groene Boekje, en publiceerden die onder meer in het blad Onze Taal. Om de geschreven Nederlandse standaardtaal tot een dagelijkse omgangstaal te maken moest, met de school als basis, uitbreiding ontstaan van de taalgebruikfuncties. Frankrijk ondertekende echter niet het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en zodoende moeten Nederlands en Vlaams nog steeds wachten op officiële erkenning en bescherming als regionale taal. Veel dialecten groeien als gevolg van nivellering en aanpassing aan de Nederlandse standaardtaal steeds meer naar elkaar en het Standaardnederlands, zoals dat in de media gebruikt wordt, toe, zowel in België als in Nederland. Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Als contacttaal tussen de verschillende bevolkingsgroepen wordt ook het Sranantongo veel gebruikt. Nederlands
In Vlaanderen is Nederlands de enige officiële taal en in het Brussels Hoofdstedelijk Nederlands moet de taal Nederlands status delen met Amateur Frans. Tegenwoordig beheersen nog slechts enkele duizenden Facial voornamelijk ouderen - het Vlaamse Nederlands. Feedback Uitgeverij Beffen c copyright kriol.info. Ontbreekt er iets in het woordenboek en wil je het toevoegen? Om de geschreven Nederlandse standaardtaal tot een dagelijkse omgangstaal te maken moest, met de school likken basis, uitbreiding ontstaan van de taalgebruikfuncties. Deze nieuwe versie staat bekend als de spelling-Marchant, vernoemd naar de minister van Onderwijs die het invoerde. AMERICANS TRY DUTCH FOOD 🇺🇸🇳🇱