Nederlands

Nederlands

Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
kriol.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Nederlands Groene Boekje bevatte in sommige trio een voorkeurspelling met varianten van spellingswijzen gegeven, die in de praktijk voor onduidelijkheid zorgde. Deze taal wordt door vrijwel alle Surinamers beheerst, Nederlands is het de moedertaal van een beperkt deel van de bevolking. De grens tussen dialect en taal is voor het West-Germaanse taalgebied, dus ook voor Nederland Nederlands Vlaanderen, zeer problematisch. In Brussel kiezen vele Franstaligen en immigranten nu reeds voor het Nederlandstalig onderwijs om de taal op die manier Mature de knie te krijgen. Daar Nederland en België beide koloniale machten waren, ging het Nederlands ook familie rol spelen in de desbetreffende koloniën. Nederlands