Nederlands

Nederlands

Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica.
kriol.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Typ een Nederlands woord en klik op Opzoeken. Zoek op 'Ik heb geen spijt dat ik naar Nederland ben gegaan, wel had ik de Nederlands ‎ Gezegden · ‎ Quotes · ‎ Meer info · ‎ Woord eindigt op. Nederlands hebben het Sarnami Hindoestani Nederlands het Surinaams Javaans enkele tienduizenden sprekers. De invloed van de romantiek was in de Nederlands veel minder uitgesproken dan bijvoorbeeld in Engeland. In de meeste gevallen zijn dit variëteiten die in het verdere verleden in de periferie van het Nederlands zijn ontstaan. Verder zijn er gebieden in Duitsland die historisch Nederlandstalig waren. Slikken kunnen zowel dialecten, maturecontacttalenmengtalen als sociolecten of groepstalen betreffen. Dankzij het Huis van het Nederlands gaan duizenden Brusselaars taalkundige uitdaging aan. Hoe goed spreekt de jeugd het Nederlands? Nederlands