Nederlands

Nederlands

Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie. Nederlands

Nederlands - billetjes een

Stuur een e-mail naar info kriol.info. Niet alle dialecten zijn even sterk afwijkend, de afstand tot de standaardtaal varieert. Gedurende de hele middeleeuwen werden alle belangrijke geschriften en officiële documenten in het Latijn geschreven wat de lingua franca van de Europese elite was. Daar Nederland en België beide koloniale machten waren, ging het Nederlands ook een rol spelen in de desbetreffende koloniën. Deze status door de jaren heen gold ook voor Zuidwest-Afrika , het huidige Namibië. Het monument, dat uit een vrouw bestaat die met haar hand wijst naar een boek met daarop Overwinning van de Hollandsche Taal , werd opgericht om de erkenning van het Nederlands in het door de Britten bezette Kaapkolonie te herdenken. What Dutch sounds like to foreigners/Hoe Nederlands klinkt voor buitenlanders Oefen je woordenschat met ons zinnenboek Bisex vertaal een stuk tekst middels een automatische vertaling. Overgenomen van " kriol.info? Binnen de Europese Unie EU is het de achtste meest gesproken taal na het Duits, Frans, Engels, Italiaans, Pools, Spaans en Roemeens. Zowel het Nederlands, Nedersaksisch als het Nederduits hebben daarnaast Nederlands van de Noordzeegermaanse Ingveoonse taalgroep ondergaan. Meer kennis en beleid. De overkoepelende term voor de taalvariëteiten in dit gebied MMF Nederlands.