Nederlands

Nederlands

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.
Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. kriol.info is dochter van Startpagina. Het Nederfrankisch zou uiteindelijk de basis worden van wat nu Nederlands is, terwijl het huidige Duits zijn basis Nederlands in het Opperduits heeft. De kusttaal in de wetenschappelijk literatuur Ingveoons genoemd verspreidde zich Nederlands de hand van Ingveoonse klankverschuivingen in afnemende mate in zuidoostelijke richting. Specialist in Nederlands Nederlands. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc. Hoofdpagina Vind een artikel Vandaag Etalage Categorieën Recente wijzigingen Porno artikelen Willekeurige pagina. Als belangrijkste Germaanse stam, na de Romeinse tijd in Nederlandin de delta van RijnMaas en Schelde hebben de Franken veel sterker hun stempel gezet op de vorming van wat later de Nederlandse standaardtaal is geworden dan verwante West-Germaanse stammen zoals de Friezen en de Saksendie meer in de kuststreken, respectievelijk Nederlands oppas de IJssel woonden. Farming simulator 2017 Nederlands Map Canada Deel 2 Nederlands

Nederlands - vunzige opa's

De gesproken taal van de hogere standen ging zich pas langzamerhand naar deze nieuwe standaardtaal richten, althans in de noordelijke Nederlanden en het eerst in Holland. Tevens worden hierin voor de spelling van de spraakklanken, de verdeling van de woorden in lettergrepen , het gebruik van het koppelteken , het deelteken en het weglatingsteken en het gebruik van hoofdletters voorschriften en aanwijzingen gegeven. De Nederlandse Taalunie steunt Nederlandstalig onderwijs over de gehele wereld en heeft speciale banden met Indonesië en Zuid-Afrika. Meer kennis en beleid. Portaal     Taal. De spelling van het Middelnederlands volgde de spreektaal, die per streek sterk kon verschillen. Test hier gratis je kennis!