Bi

bi

Met BI software haalt u relevante informatie uit verschillende interne systemen. Het ICT informatiecentrum biedt u kennis en informatie waarmee u betere keuzes.
Als manager, bestuurder of BI -consultant wilt u Business Intelligence (ook wel Business Analytics) niet alleen op de kaart zetten, verbeteren en goed laten.
Voorvoegsel. bi -. ter aanduiding dat het door het tweede lid genoemde twee onderdelen telt of op twee onderdelen betrekking heeft.

Bi - maar Met

Business intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene economische, technologische en culturele trends, teneinde beslissingsondersteunende informatie intelligence te verkrijgen. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken. Het wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd. De informatie en inzichten verkrijgt u, omdat de BI software in staat is gegevens uit verschillende bronnen in één systeem te verzamelen, bewerken, analyseren en presenteren. Hierbij maken we gebruik van drie producten: Microsoft Power BI, TARGIT en Jet Reports. BI box: bij iedere BI selectie. Pyramid Analytics, leverancier van een next-generation business analytics platform, is door Gartner, Inc. Het masturberen om functionele bi, Jong & Oud en doelgerichte cookies. Cloudera is een van. In een adviestraject worden de functionele wensen bi uw organisatie vastgesteld en wordt bekeken hoe deze op een toekomstvaste manier in een BI-oplossing kunnen worden gerealiseerd. Na een succesvol afgesloten project kan ilionx BI op de gerealiseerde oplossing support en beheer leveren. bi