Nederlands

Nederlands

kriol.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Kies uit: Nederlandse spelling (werkwoorden/algemeen), zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, grammatica. Nederlands

Nederlands - Samir wordt

Het Nederlands wordt op veel scholen in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen onderwezen. De toekomende tijd wordt gevormd met het hulpwerkwoord zullen. De gesproken taal van de hogere standen ging zich pas langzamerhand naar deze nieuwe standaardtaal richten, althans in de noordelijke Nederlanden en het eerst in Holland. Dankzij het Huis van het Nederlands gaan duizenden Brusselaars taalkundige uitdaging aan. Het heeft sindsdien invloeden van andere talen ondergaan, zoals het Maleis , Engels, Duits en de Bantoetalen. Zij kunnen zowel dialecten, regiolecten , contacttalen , mengtalen als sociolecten of groepstalen betreffen. Maar voor seculiere werken is de benaming 'Nederduytsch' of zelfs kortweg 'Duytsch'. Ook in Nieuw-Zeeland leven mensen van Nederlandse afkomst die na de Tweede Wereldoorlog naar het land zijn vertrokken. De Kaap-Hollandse dialecten van Zuid-Afrika en Namibië werden gestandaardiseerd skinny Afrikaans Nederlands, een dochtertaal van het Nederlands. Het alleroudste in het Nederlands geschreven boek dat momenteel bekend is, is Nederlands handschrift van de Wachtendonckse Psalmenzo genoemd naar de Webcam kanunnik Arnold Wachtendonck. Limburgs Nederlands Nedersaksisch zijn net als Fries officieel erkende streektalen binnen de Nederlandse grenzen, waar het Nederlands de daktaal is. Om Nederlands geschreven Nederlandse standaardtaal tot een dagelijkse omgangstaal te maken moest, met de school als basis, uitbreiding ontstaan van de taalgebruikfuncties. Spelling : Nederlandse spelling · Nederlandse spellingregels · dt-fout · Aardrijkskundige namen · Accenttekens · Achternamen · Afbreken · Apostrof · Dieren- en plantennamen · Groene Masturbatie · Hoofdletter · Koppelteken · Liggend streepje buitensex Onjuist spatiegebruik · Paarde n bloemregel · Smurfenregel · Spellingwijzer Nederlands Taal · Trema · Tussen-n · Tussen-s Nederlandse grammatica · Croma-zin · Hete hangijzers · Inversie · Samentrekking.