Nederlands

Nederlands

De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!.

Nederlands - neuken met

Als belangrijkste Germaanse stam, na de Romeinse tijd in Nederland , in de delta van Rijn , Maas en Schelde hebben de Franken veel sterker hun stempel gezet op de vorming van wat later de Nederlandse standaardtaal is geworden dan verwante West-Germaanse stammen zoals de Friezen en de Saksen , die meer in de kuststreken, respectievelijk oostelijk van de IJssel woonden. In verschillende van deze gebieden is het Nederlands vroeger ook de cultuurtaal geweest. Een doorslaggevende rol speelden daarin de nationaal georganiseerde massamedia en de bovenregionale communicatie ten gevolge van een sterk toenemende bevolkingsmobiliteit. Niet alle dialecten zijn even sterk afwijkend, de afstand tot de standaardtaal varieert. De gesproken taal van de hogere standen ging zich pas langzamerhand naar deze nieuwe standaardtaal richten, althans in de noordelijke Nederlanden en het eerst in Holland. Vertaal woorden van Nederlands naar Cumshot met één druk op de knop. Feedback Uitgeverij Pak c copyright kriol.info. Het Zweedse woord voor 'worm' is mask. Je Jong & Oud doorgeven kan hier. Het heeft sindsdien invloeden van andere talen ondergaan, zoals het MaleisEngels, Duits en de Bantoetalen. Op welk niveau beheers je de Nederlandse taal? Door Nederlands Tweede Wereldoorlog in Nederland kwam er een grote omslag in Nederlands Nederlandse literatuur.

Nederlands - trio pret

Zie Nederlands in Duitsland , Zuid-Gelders , Nederduits en Maas-Rijnlands voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. In het Nederlands bestaan net als in het Engels vaak twee woorden met dezelfde betekenis synoniemen waarvan het ene een Germaans erfwoord en het andere een Romaans leenwoord is, bijvoorbeeld uitnodiging en invitatie. Een wijziging kan enkel met een bijzondere wet dit wil zeggen een wet met een bijzondere meerderheid worden aangenomen. Deze prijs wordt uitgereikt door de Nederlandse Taalunie. Thema's op alfabet Thema's per categorie Forums.. kriol.info meer dan één miljoen bezoekers per dag..