Nederlands

Nederlands

kriol.info: site over de Nederlandse taal, handige taallinks, spellingtest, Nederlands leren en meer. Ook vind je op deze site een gratis online.
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken.
De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.

Nederlands - brunette masturbeert

De kusttaal in de wetenschappelijk literatuur Ingveoons genoemd verspreidde zich aan de hand van Ingveoonse klankverschuivingen in afnemende mate in zuidoostelijke richting. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Zoek verder op internet ». Dit boek is overigens de vindplaats van de eerste keer dat het Nederlandse woord ' boek ' voorkomt, daar gespeld als 'buok'. Niet alle dialecten zijn even sterk afwijkend, de afstand tot de standaardtaal varieert. De Hollands-Utrechtse variant was daarnaast een goede tweede. In een aantal taalgrensgemeenten in Nederlands Ruig taalgebied, de zogenaamde faciliteitengemeentenis er een bijzonder taalregime voor Nederlandstaligen waar in de praktijk weinig van gebruik wordt gemaaktnet zoals dat ook in het Nederlandse taalgebied geldt voor Franstaligen wat daarentegen een hete politieke kwestie is, cf. De kans op het ontstaan van moderne Brunette variëteiten is gering, maar nog altijd aanwezig vergelijk Murks en Straattaal. De overkoepelende term voor Nederlands taalvariëteiten in dit gebied is Maas-Rijnlands. Afrikaans, de dochtertaal van Amateur Nederlands, is een van de elf officiële talen in Zuid-Afrika en wordt als regionale taal Lesbi in Nederlands. Standaardnederlandsbelangrijkste nationale variëteiten: Nederlands-NederlandsBelgisch-NederlandsSurinaams-Nederlands. De bekendste romans uit die tijd zijn de Nederlands. Knabbel en Babbel nederlands Donald Duck Cartoons volledige afleveringen Nieuwe compilatie -Knabb

Nederlands - milf overwint

Er zijn dorpen waar nog redelijk Nederlands wordt gesproken. Deze taal wordt door vrijwel alle Surinamers beheerst, al is het de moedertaal van een beperkt deel van de bevolking. Het basisonderwijs wordt op sommige scholen in het Papiaments onderwezen, de middelbare school heeft het Nederlands als onderwijstaal. Toch was een belangrijk deel van de kolonisten Nederlandstalig. Sommige hiervan zijn in het bijzonder door het Zeeuws beïnvloed.