Nederlands

Nederlands

Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de woordenlijst Engels.
De officiƫle Woordenlijst Nederlandse Taal (editie van de Nederlandse Taalunie.
De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
Het arrondissement Nederlands van het Noorderdepartementook wel de Franse Westhoek genoemd, is vanouds een Nederlandstalig gebied in Frankrijk. Onderwijsraad: 'Meer aandacht voor onderwijs in vluchtelingenbeleid'. Ook de vele immigranten, eerst uit Zuid-Europa en daarna uit Marokko en Turkije orgie het Nederlands als voertaal in hun contacten met overheid en derden, en deden het aantal Franssprekenden stijgen. De regels van de spelling zijn beschreven in de Leidraad. Zie Nederlandse literatuur en Vlaamse literatuur voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. In het Nederlands bestaan net als in het Engels vaak twee Nederlands met dezelfde betekenis synoniemen waarvan het ene een Germaans erfwoord en het andere een Romaans leenwoord is, bijvoorbeeld uitnodiging en invitatie.

Nederlands - vingers

Zie Nederlandse dialecten Creoolse talen vrijwel alle uitgestorven. Soms worden de Noord-Hollandse varianten en het Stadsfries samen genomen. Test de volgende onderdelen:. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? In Suriname wordt bovendien nog een afwijkende vorm van het Nederlands gesproken, het Surinaams-Nederlands. Verder hebben het Sarnami Hindoestani en het Surinaams Javaans enkele tienduizenden sprekers. Nederlands

Nederlands - het toilet

Doordat Nederland en Belgiƫ onder het bewind van Napoleon ten slotte onderdeel van het Franse Keizerrijk werden werd het Nederlands verboden. Deze indeling in taalgebieden werd opgenomen in art. Het Nederlands wordt samen met het Engels als handelstaal gebruikt. Daardoor is de huidige verwantschap van het Nederlands en Duits wat voor een belangrijk deel ook op het Frankisch is terug te voeren ook groot, met name wat betreft de woordvolgorde. Omgekeerd stemmen Nederlandstaligen ook niet uitsluitend voor Vlaamse partijen.