Nederlands

Nederlands

De Taalunie is een beleidsorganisatie voor het Nederlands. Wij ontwikkelen beleid, producten en diensten zodat het Nederlands optimaal benut kan worden.
Compleet overzicht van links voor iedereen die meer wil weten van de Nederlandse taal. kriol.info is dochter van Startpagina.
Test je kennis van de Nederlandse spelling, grammatica, zinsbouw/stijl, woordenschat, uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Doe de test!. Peppa Big 4 [NEDERLANDS]

Nederlands - (19) met

Meer kennis en beleid. Ben je geïnteresseerd in de spelling- en stijlregels van de Nederlandse taal? Alleen in het Fries bleef de kusttaal op het continent bewaard. Voorzichtigheid is dus geboden bij het gebruik van dit kaartje, daar de meeste taalgrenzen die erop staan aangegeven vloeiend en vaag zijn en niet door alle taalkundigen worden onderschreven in het bijzonder de grenzen van het Limburgs en het Nedersaksisch niet. Ook in Nieuw-Zeeland leven mensen van Nederlandse afkomst die na de Tweede Wereldoorlog naar het land zijn vertrokken. Voltooide tijden worden gevormd met de hulpwerkwoorden hebben en zijn. In Wallonië kunnen scholen sedert enkele jaren kiezen voor een systeem waarbij ook andere vakken dan het Nederlands in het Nederlands gedoceerd worden.
De basis van het dialect was de lokale gemeenschap. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Slikken in Wallonië kunnen hun tweede taal vrij kiezen, bij die keuze wint het Engels aan populariteit ten nadele van het Nederlands [bron? Ook in Nieuw-Zeeland leven mensen van Nederlands afkomst die na de Tweede Wereldoorlog naar het land zijn vertrokken. Dit Groene Boekje bevatte in sommige gevallen een Nederlands met varianten van spellingswijzen gegeven, die Latina de Nederlands voor onduidelijkheid zorgde. Niet alle dialecten zijn even sterk afwijkend, de afstand tot de standaardtaal varieert. Nederlands